This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
26.02.2012
  Sosiaalisen median tilastot: Facebook, YouTube, Twitter jne. Verkkoyhteyksien erot maaseudulla vs. kaupungeissa Suomessa: http://www.iltasanomat.fi/digi/tyly-t... anonymous 26.02.2012 22:04
22.02.2012
  somen haasteet ja mahdollisuudet mahdollisuus: - uudistaa opetusta, pois vanhoista opetustavoista (ope kaataa tietoa), aktiivinen oppiminen - koulu osaksi arkea - Matkamessut (3. lk j (more...) kayttaja2 22.02.2012 14:52
  somen haasteet ja mahdollisuudet mahdollisuus: - uudistaa opetusta, pois vanhoista opetustavoista (ope kaataa tietoa), aktiivinen oppiminen - koulu osaksi arkea - Matkamessut (3. lk j (more...) kayttaja2 22.02.2012 14:52
  opettajien some-koulutus - aika, korvaus, resurssit - oman osaamisen kehittäminen - veso-koulutukseen - vinkkipankki - rehtori antaa esimerkkiä, koulun käytänteisiin sosiaalis (more...) kayttaja4 22.02.2012 14:52
  Käytännön toteutus liked this content hponka 22.02.2012 14:43
  somen haasteet ja mahdollisuudet liked this message hponka 22.02.2012 14:43
  opettajien some-koulutus - tiedostettava tekijänoikeudet - osittain ainekohtaista - tukiverkosto - laitekoulutus kayttaja4 22.02.2012 14:42
  somen haasteet ja mahdollisuudet mahdollisuus: - monipuolistaa opetusta (tietotaitoa muualta, verkkokurssit, etäopetus) - virtuaalinen vanhempainilta (kokeiltava juttu, saattaa toimia (more...) kayttaja2 22.02.2012 14:42
  opettajien some-koulutus liked this message hponka 22.02.2012 14:38
  katukahvila liked this content hponka 22.02.2012 14:37
  somen haasteet ja mahdollisuudet liked this message hponka 22.02.2012 14:37
  Käytännön toteutus liked this content hponka 22.02.2012 14:36
  opettajien some-koulutus - koulutuksen ajaksi sijaiset - mahdollisuuksien yleistietämys kaikille - osaa valita itselleen tarkoituksenmukaisimmat työkalut/menetelmät - didaktii (more...) kayttaja4 22.02.2012 14:34
  somen haasteet ja mahdollisuudet haaste: - erkkaoppilaat, keskittymiskyky, hahmottaminen, tuettavat oppilaat - erilaisia oppimistyylejä (muut kuin näköaisti) - autenttinen kieli, uu (more...) kayttaja2 22.02.2012 14:34
  opettajien some-koulutus liked this message hponka 22.02.2012 14:30
  Käytännön toteutus liked this content hponka 22.02.2012 14:25
  opettajien some-koulutus - suuret erot tiedoissa, taidoissa, asenteissa - pakollinen kaikille, ainakin perustaidot - työaikana - opelle omat välineet - opetussuunnitelmaan som (more...) kayttaja4 22.02.2012 14:24
  somen haasteet ja mahdollisuudet - luokat indenttisiä, helppokäyttöisyys kayttaja2 22.02.2012 14:24
  somen haasteet ja mahdollisuudet mahdollisuudet: -tarkoituksen mukaisen kotiopetuksen mahdollisuudet (sairaalakoulu-kotikoulu, paniikkihäiriö) - tiedonhankinnan ja oppimisen kaikkiaal (more...) kayttaja2 22.02.2012 14:21
  Kutoset Hyvä työkalu luokanvalvojalle? Vanhemmat mukaan. kayttaja6 22.02.2012 09:56
  Kutoset Ohjaus ajasta ja paikasta riippumattomaksi. kayttaja6 22.02.2012 09:50
  nelonen - vinkkipankki - oppilaat voi samalla ´alustalla ´kirjoittaa yhteistä tekstiä/tarinaa - vanhemmille ja opiskelijoille tiedottaminen - tehtävien tekemi (more...) kayttaja4 22.02.2012 09:50
  Kolmoset Opetuksessa blogit, opiskelijat käyttävät keskustelukanavana, jossa kuvaavat oppimisprosessiaan, voi jakaa kuvia myös, ei näy koko maailmalle, koska s (more...) kayttaja3 22.02.2012 09:50
  Kutoset Kirjoittamisen opetuksessa voi hyödyntää hyvin. Opiskelijat voivat lukea ja kommentoida toistensa tekstejä, opettaja kommentoida ja antaa muokkausehdo (more...) anonymous 22.02.2012 09:49
  riihi *autenttinen mobiiliopiskelu, videoiden ja kuvien jakelu ja muokkaaminen anonymous 22.02.2012 09:49
  Vitoset luovien tuotosten tekeminen: säveltäminen, kuvataiteet, valokuvaus, luova kirjoittaminen eri kielillä, matemaattinen päättely, käden taidot kayttaja5 22.02.2012 09:48
  riihi *kansainvälinen yhteydenpito helpottuu kayttaja1 22.02.2012 09:47
  Vitoset tiedonhakutehtävät oppilaille kritiikin kehittäminen kayttaja5 22.02.2012 09:47
  kakkoset - tarjoaa hyvän ryhmätyöalustan kayttaja2 22.02.2012 09:46
  riihi *yhteydenpito huoltajiin uudella tavalla kayttaja1 22.02.2012 09:46

Discuss & brainstorm