This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kolmoset

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Opetuksessa
blogit, opiskelijat käyttävät keskustelukanavana, jossa kuvaavat oppimisprosessiaan, voi jakaa kuvia myös, ei näy koko maailmalle, koska suljetumpi

google docs
aikataulujen sopiminen
kirjoittaminen
kotitehtävien tekeminen
wallwisher
sopiminen esim. puheiden aiheista

virtuaaliopetus

Kodin ja koulun yhteistyö
esim. Facebook ja Pedanet
Tiedotuskanavana
Virtuaalinen osallistuminen