This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kutoset

Sisältöalue

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Hyvä työkalu luokanvalvojalle? Vanhemmat mukaan.

Ohjaus ajasta ja paikasta riippumattomaksi.

Kirjoittamisen opetuksessa voi hyödyntää hyvin. Opiskelijat voivat lukea ja kommentoida toistensa tekstejä, opettaja kommentoida ja antaa muokkausehdotuksia. Prosessikirjoittamisessa hyvä työkalu.
anonymous   (22.02.2012 09:49)