This is a free Purot.net wiki
  • View:

riihi

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

*autenttinen mobiiliopiskelu, videoiden ja kuvien jakelu ja muokkaaminen
anonymous   (22.02.2012 09:49)
 

*kansainvälinen yhteydenpito helpottuu

*yhteydenpito huoltajiin uudella tavalla

*chatti-kysymysten tekeminen esim. facebook-ryhmät

*voi perustaa ryhmiä erilaisen tiedon jakamiseen
*on valmis alusta kaikelle yhteydenpidolle
*tiedon yhteinen prosessointi, ei pelkkä jakaminen
*kysymysten esittäminen ja vinkkaaminen
*nopea vuorovaikutus