This is a free Purot.net wiki

Seinäjoki 21.11.2013

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Mielestäni Seamkille pitäisi laatia yhteiset pelisäännöt verkko-opetuksen resursoinnista. Tekniikan yksikössä opettajan resurssi tippuu, jos kontaktitunnit vähenee. Tämän takia moni opettaja käyttää "verkko-opetusta" niin, että opettajat ja opiskelijat istuvat luokassa. Näin saadaan kontaktitunti.
anonymous   (21.11.2013 15:52)
 

Some:n käyttömahdollisuudet:
- Opettajan rooli muuttuu opettajasta ohjaajaksi/valmentajaksi.
- Opiskelijat kommentoivat ja arvioivat omia ja toisten tekemisiä reaaliaikaisesti. Opettaja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan.
anonymous   (21.11.2013 15:47)
 

Kuvia on drop boxissa.
anonymous   (21.11.2013 15:46)
 

Videoita on you tubessa.
anonymous   (21.11.2013 15:45)
 

Moodle on ahkerassa käytössä.
anonymous   (21.11.2013 15:42)
 

Olen kokeillut opiskelijoiden fb-ryhmää.
anonymous   (21.11.2013 15:41)
 

Kokemukseni mukaan opiskelijat eivät mielellään luo tunnuksia erilaisiin some-palveluihin, mikä hieman rajoittaa erilaisia kokeiluja. Some on monelle sama kuin Facebook.
anonymous   (21.11.2013 15:27)
 

OTT: jos jaat slaidisi slidesharessa, mitenkäs käyttämäsi kuvat...? Esityksesi on visuaalisesti hieno. Jos vastaavaa yrittäisin, joutuisin poimimaan netistä kuvat, eikä niiden jako eteenpäin ole tekijänoikeusmielessä oikein fiksun tuntuista.
anonymous   (21.11.2013 14:37)
 

"-> niinhän ne tekevät tunnillakin" - Hah, totta :D
anonymous   (21.11.2013 13:58)
 

Kokeiltu palautteenantotapa: Kaikille yhteinen ja samanlainen palaute + lyhyt henkilökohtainen palaute. Hyöty: ei tarvitse anataa niin pitkää henkilökohtaista palautetta.
anonymous   (21.11.2013 13:58)
 

Haasteena on resurssit ja lähinnä opettajan
-> samaa mieltä
Oppilaitoksen laitteet
->ongelma ainakin vielä, ehkä konekanta paranee tulevaisuudessa
Kommentointien syvällisyys, kuka opiskelee siellä oikein, kuka pakosta, kuka muodollisesti
->niinhän ne tekevät tunnillakin :)
Mikä on verkon tuoma lisäarvo
->ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua
anonymous   (21.11.2013 13:55)
 

Verkkoaktiivisuuden voi sitoa arvosanoihin.
anonymous   (21.11.2013 13:53)
 

Verkko-opetukseen käytössä olevat resurssit vs. kontaktiopetus?
anonymous   (21.11.2013 13:52)
 

@anonyymi Alussa ja koko ajan pitää tarjota tukea valitun mallin menetelmien opiskeluun, sekä ensin opettajille että sitten opiskelijoille.
anonymous   (21.11.2013 13:51)
 

Haasteet:
-isot ryhmäkoot
-resurssien puute ->miten ohjata, motivoida ja antaa palautetta oppimisesta, kun verkkokurssilla yli sata opiskelijaa?
-verkkokurssien suunnittelukin pitäisi tehdä yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta-aikatauluongelmat
anonymous   (21.11.2013 13:51)
 

Miten erilaiset oppijat huomioidaan?
MIten otetaan huomioon se, että kaikki eivät ole innokkaita oppijoita...?
anonymous   (21.11.2013 13:50)
 

Haasteet verkko-opetuksessa ja pedagogisten mallien käytössä:
- Vuorovaikutus voi jäädä puutteelliseksi tai jopa kokonaan pois
- Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille verkko-opetuksessa voi olla liikaa haastetta
- Teknologisten laitteiden käytön osaaminen ja hallitseminen on monesti hyvin eritasoista eri opiskelijoilla
- Ovatko kaikkien opettajien teknologiaosaaminen ja tietojenkäsittelytaidot ajan tasalla?
- Toimiiko tekniikka aina tarvittaessa?
anonymous   (21.11.2013 13:50)
 

-face to face-vuorovaikutuksen vaikeus: miten vaikuttaa oppimiseen?
- yhteistoiminnallisten menetelmien ongelmana vastuun epätasainen jakautuminen; miten estää sluibailu?
- vaarana sirpalemainen tietopohja, miten saada opiskeltavista asioista yhtenäinen kokonaisuus?
- työläys ja vie aikaa
- OPSin sitovuus (esim. Lukiossa) Miten paljon voidaan käyttää aikaa asioiden kehittelyyn ja uuden luomiseen?
anonymous   (21.11.2013 13:49)
 

- opettajan pelot (henkisen tuen tarve)
- moodle ei taivu kaikkeen
- resurssit (ajan puute)
- teknisen tuen puute opettajalle

--> mistä opettajalle henkinen ja tekninen tuki verkko-opetukseen?
--> mistä opettajalla riittää aika opetella uusia teknologioita ja kehittää opetusta? mistä resurssi?
anonymous   (21.11.2013 13:49)
 

Miten motivoida opiskeijoita?
miten hallita ajankäyttöä niin ettei verkkokurssista tule "iisakin kirkko"
Miten soveltaa verkkoa erilaisiin sisältöihin?
anonymous   (21.11.2013 13:48)