This is a free Purot.net wiki
  • View:

somen haasteet ja mahdollisuudet

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

mahdollisuus:
- uudistaa opetusta, pois vanhoista opetustavoista (ope kaataa tietoa), aktiivinen oppiminen
- koulu osaksi arkea
- Matkamessut (3. lk ja 5. lk)

haasteet:
- kirjasta luopumisen tuska
- omien ideoiden jakaminen (ideapankit kuihtuu)
- oma aktiivisuus/ajankäyttö

mahdollisuus:
- uudistaa opetusta, pois vanhoista opetustavoista (ope kaataa tietoa), aktiivinen oppiminen
- koulu osaksi arkea
- Matkamessut (3. lk ja 5. lk)

haasteet:
- kirjasta luopumisen tuska
- omien ideoiden jakaminen (ideapankit kuihtuu)
- oma aktiivisuus/ajankäyttö

mahdollisuus:
- monipuolistaa opetusta (tietotaitoa muualta, verkkokurssit, etäopetus)
- virtuaalinen vanhempainilta (kokeiltava juttu, saattaa toimia!)


haasteet:
-välineet ja osaaminen
-ajankäyttö, mistä löytyy aikaa?
 
1
Likers
hponka

haaste:
- erkkaoppilaat, keskittymiskyky, hahmottaminen, tuettavat oppilaat
- erilaisia oppimistyylejä (muut kuin näköaisti)


- autenttinen kieli, uusin tieto
- välitön palauteeista
- kurssin napakka aloitus, yhteistä kirjoitusalustaa käyttäen, tieto on tallessa ja samassa paikassa

- luokat indenttisiä, helppokäyttöisyys

mahdollisuudet:
-tarkoituksen mukaisen kotiopetuksen mahdollisuudet (sairaalakoulu-kotikoulu, paniikkihäiriö)
- tiedonhankinnan ja oppimisen kaikkiaalistuminen, ei paikkasidonnainen
- tiedonvälitys
- mobiilioppiminen
- vuorovaikutus vertaisiin (tieto männyn juuresta)
- mahdollisuus tasavertaisuuteen (hiljainenkin osallistuu)

Haasteet:
- infran riittävyys
- käyttäjäystävällisyys
- asenteet ope, opisk. (opis. kuuntelee mielellään, kun ei pidä tehdä)
- kalvosulkeiset (tieto kaadetaan ylhäältä)
 
1
Likers
hponka