This is a free Purot.net wiki
  • View:

Verkko-opetuksen arviointi ja palaute

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Urgundin hyväksikäyttö pidempien kirjallisten raporttien tarkastamisessa.
anonymous   (23.05.2012 15:27)
 

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan pitäisi tietää kurssin aloituksen yhteydessä.
anonymous   (23.05.2012 15:10)
 

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan pitäisi tietää kurssin aloituksen yhteydessä.
anonymous   (23.05.2012 15:10)
 

Ryhmä-/vertaisarvio ja itsearvio on hyvä käytäntö.
anonymous   (23.05.2012 15:06)
 

Arviointia ei mielellään nimettömänä, vaan täytyy pystyä 'seisomaan sanojensa takansa'.
anonymous   (23.05.2012 15:05)
 

Arviointia ei mielellään nimettömänä, vaan täytyy pystyä 'seisomaan sanojensa takansa'.
anonymous   (23.05.2012 15:05)
 

Tärkeää on jatkuva arviointi (etenkin jos kurssi jatkuu pitkään).
anonymous   (23.05.2012 15:03)
 

-Palautetta tulisi antaa sekä koko ryhmälle että henkilökohtaisesti
-Palautetta tulisi antaa koko kurssin ajan
-Positiivinen palaute tulisi myös muistaa
anonymous   (23.05.2012 15:00)