This is a free Purot.net wiki
  • View:

Verkko-opetuksen suunnittelun hyvät käytännöt

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

- Tehdään suunnittelua aineryhmien sisällä yhteistyönä
- Kerätään suunnitelmapankki yhteiseen käyttöön
- Jatkumoiden kehittäminen opintojaksosta toiseen. Opintojaksojen rajojen lieventäminen
anonymous   (23.05.2012 15:15)
 

- Arviointikrireerien mukaan suunnittelu. Sisältö tukee sitten kurssin tavoitteita paremmin.
- Opettajan tekemien suunnitelmien mentorointi ja vertaituen saaminen
anonymous   (23.05.2012 15:09)
 

Määrittele tavoitteet:
- Lähdetään yhden opintojakson OPS-kuvauksesta ja sen oppimistavoitteista
- Mitkä rajaukset? Onko pakollista lähiopetusta?
- Pohditaan mitä "plussaa" voidaan saada verkosta?
- Tehdään Mind-Map uudesta toteutuksesta, työtavoista, etenemisestä jne.
- Huomoidaan kohderyhmä, esim koko.
- Voiko käyttää "valmista" materiaalia vai tuottaako opettaja kaiken?

- Mietitään vuorovaikutusta verkossa ja sen vaiheistamista ja koko kurssin vaiheistamista.
- Koko ajan hyödyntämisen problematiikka.
- Ovatko tottuneita verkon käyttäjiä?

- Opiskelijoiden aktivoiminen otettava huomioon kurssin suunnittelussa
anonymous   (23.05.2012 15:01)