This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vitoset

Sisältöalue

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

luovien tuotosten tekeminen: säveltäminen, kuvataiteet, valokuvaus, luova kirjoittaminen eri kielillä, matemaattinen päättely, käden taidot

tiedonhakutehtävät oppilaille
kritiikin kehittäminen

opettajat:

kollegiaalinen tiedonjako (pedagoginen kehittely)
ideoiden jako eli ideoiminen (opettajien kesken)

oppilaat:

projektien toteutus
oppimistehtävät (kotitehtävät)
tuntitilanteessa tehtävien tekeminen