This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

-Kussin lähtökohta on yhteisöllinen oppiminen. Kaikkien tuotokset näkyville.
esim. tutkivan oppimisen malli
anonymous   (23.05.2012 15:15)
 

-Miten käytetään koko verkkoa hyväksi ei ainoastaan yhtä alustaa
-Verkossa ei pelkästään googlettamalla opi. Täytyy myös opiskella asiat kriittisesti-
anonymous   (23.05.2012 15:11)
 

-Sisältö määrää muodon
-Kurssin aikana erilaisia toimintatapoja
-Opiskelijaryhmän huomioiminen, miten edetään
- Ryhmäytyminen tärkeää
anonymous   (23.05.2012 15:02)
 

Suunnittelussa

kotiryhmissä ja eksperttiryhmissä työskentely

Tarpeen mukaan käytetään erilasia malleja
Tärkeä ymmärtää minkälaisiin aiheisiin työskentelytapa soveltuu
anonymous   (23.05.2012 14:54)
 

Tähän voi kirjoittaa :)
anonymous   (23.05.2012 14:46)