This is a free Purot.net wiki
  • View:

Nivala palaute

Palautetta luennoista

Eli tähän palautetta, kommentteja ja kysymyksiä luennoista.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Pöytä kuusi mukana.

Pöytä 3 ilmoittautui "viisasten kerhoksi", joka oli ollut edellisellä kerralla koolla

pöytä 2 valmis

Pöytä 5 kuittaa

Pöytä1 on mukana