This is a free Purot.net wiki
  • View:

Pöytä 3

Sisältöalue

Keskustelun muistiinpanoja

Miten sosiaalisen median käyttöönotto pitäisi organisaatiossa tehdä ja miten sen käyttöä pitäisi johtaa?

 

- toimiiko matalan tason ohjeistus ja rohkaisu, myönteinen sävy

- virheiden salliminen, strategisten "munausten" karsiminen

- luottamus henkilöstön terveeseen harkintaan

- "käämien palaminen" saattaa aiheuttaa riskejä

- mahdollisuudet ja riskit vähintään samanarvoiset

- aktiiviseen käyttöön saaminen ongelmana

- velvoite osallistumisesta

- jos päätetään osallistua aktiivisesti, täytyy olla lyhyt koulutus kaikille, valmennus lähitiimille tarpeellista

- tieto yhteinen kaikille, resurssointi varmistettava

- millaisilla raameilla

- yhteisösivu on fiman sivu

- firma ohjeistaa työntekijän profiloitumisen työssä esiintyessä

- rehellisyys vs. yrityksen vahingoittaminen - missä raja kulkee - ovatko kaikki toistensa poliisena

- toimintaa ei saa käyntiin rajoituksilla, paremmin kannustuksilla

- viisiportainen malli

1. miksi otetaan käyttöön - organisaation tarve selvitettävä, keskustelu käytävä, optimaalinen tilanne, jos koko porukan keskusteluna, ei vain johdon päätöksenä, keskustelussa sallittava erilaiset näkemykset (avoin keskustelu = sosiaalisen median periaate)

2. päätös periaatteista, joilla organisaatio on sosiaalisessa mediassa (muutama oleellinen, pitää mahtua A4:n puolikkaalle - mihin osallistutaan ja miten)

3. johdon ja työntekijöiden roolit ja niitä koskeva ohjeistus sovittava (kuka vastaa mistäkin, vastuut ja velvollisuudet työroolie mukaan, ellei erikseen ole eri tavalla sovittu)

4. resursseista sovittava ja varmistettava, että organisaatio ei jää sosiaalisessa mediassa "tähden lennoksi"

Johtopäätökset_pöytä 3

Loimme viiden askeleen mallin, jolla organisaatiossamme some otetaan käyttöön:

1. miksi otetaan käyttöön - organisaation tarve selvitettävä, keskustelu käytävä, optimaalinen tilanne, jos koko porukan keskusteluna, ei vain johdon päätöksenä, keskustelussa sallittava erilaiset näkemykset (avoin keskustelu = sosiaalisen median periaate)

2. päätös periaatteista (minimi), joilla organisaatio on sosiaalisessa mediassa (muutama oleellinen, pitää mahtua A4:n puolikkaalle - mihin osallistutaan ja miten, luottamus henkilöstön vastuullisuuteen) - periaatteet luodaan "tykkäämismenettelyllä"

3. johdon ja työntekijöiden roolit ja niitä koskeva ohjeistus sovittava (kuka vastaa mistäkin, vastuut ja velvollisuudet työroolien mukaan)

4. resursseista sovittava ja varmistettava, että organisaatio ei jää sosiaalisessa mediassa "tähden lennoksi"

5. kannustava ja rohkaiseva johtaminen ja seuranta, osana organisaation arjen toimintaa, sosiaalisen median käyttöönotto parhaimmillaan voi vahvistaa organisaation avoimuutta ja innovatiivisuutta

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Kirjoita viestisi tähän...