This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ryhmä 5

Sisältöalue

Keskustelu lähiverkostossa ja organisaation sisällä somen käyttöön otosta ja päätetään mihin someen ollaan menossa, mahdollinen yhteistyö.

Valitaan keinot ja tavoitteet. Miksi, kenelle, mitä?

Resursointi

Myös harjoittelijoiden käyttö ohjatusti toteutuksessa, koulutuksellisuus huomioitava

Oman organisaation yhteiset pelisäännöt, henkilöstön motivointi, ylläpidosta sopiminen (esim. projektisihteerit), sisällön tuottamisesta sopiminen (blogeja), keneltä tekninen tuki 

Johtamisen keinoja: rekrytointi, kehityskeskustelut, blogi (sitouttaminen ongelma)

 

Tärkeimpiä asioita suunnittelussa ovat yhteiset linjaukset, resursointi, johtaminen ja sosiaalisen median käytön tuki.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.