This is a free Purot.net wiki
  • View:

Some opinto-ohjauksessa

Esitys

Learning cafe -työskentely

• Pisteiden aiheet:

  1. Tiedotus ja neuvonta
  2. Henkilökohtainen ohjaus
  3. Sosiaalisen median taidot opiskelussa ja työssä
  4. Eri aloihin ja ammatteihin tutustuminen somen avulla
  5. Työnhaku sosiaalisen median avulla
  6. Sosiaalinen media opojen verkostoitumisessa ja yhteistyössä
• Valitkaa ryhmästänne sihteeri, joka on pisteellä pysyvästi ja tekee muistiinpanot wikiin
• Pisteiden vaihto n. 5 minuutin välein
• Lopuksi yhteinen koonti

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.