This is a free Purot.net wiki
  • View:

Some ja TVT opetuksessa -tilastoja ja uutisia

Kerään tänne ajankohtaisia uutisia, tilastoja ja tutkimuksia sosiaalisen median ja laajemminkin TVT:n opetuskäytöstä.

Päivitys on jäänyt vähän vähemmälle. Yritetään petrata.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Helsingin ja Tampereen yliopisto:
Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi
kouluyhteisössä koronaepidemian aikana:
Ensitulokset
https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfi...

OAJ:n kysely: Yksittäisillä oppijoilla vaikeuksia, opetus sujuu etänä pääosin hyvin, 23.04.2020

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uuti...

Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-jul...

Sanomalehtien liitto, 2022:
Opettajat kaipaavat tukea algoritmien lukutaitoon ja median tuottamiseen
https://www.uutismediat.fi/ajankohtai...

PDF: https://www.uutismediat.fi/wp-content...

KARVIn etäopetusselvityksen hyvät käytännöt:
https://karvi.fi/2020/11/17/korona-ai...

KARVIn etäopetuksen arviointiraportti 2020:
https://karvi.fi/2020/12/14/poikkeuks...

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen Karvi kohdisti keväällä 2020 kyselyn koulutuksen parissa työskenteleville koksien poikkeusolojen järjestelyjä kouluissa.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007...

2019: Sanomalehtien Liitto
Mediakasvatuksen asema perusopetuksessa
https://mediakasvatus.fi/uutinen/2019...
https://www.uutismediat.fi/wp-content...

Ensimmäiset tulokset selvillä: Näin etäkoulu vaikutti suomalaisiin koululaisiin
https://www.hs.fi/kaupunki/art-200000...

AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN
DIGITALISAATION
NYKYTILANNE
KOULUTUSPALVELUISSA
AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraport
Pekka Lampelto
https://www.amke.fi/media/amke_digita...

OPH:n Oppimateriaalikyselyn tuloksia 2019
https://www.oph.fi/sites/default/file...

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-jul...

Opetushallitus toteutti loppuvuonna
2019 ensimmäisen valtakunnallisen
oppimateriaalikyselyn.
- Vastaamaan kutsuttiin
esiopetuksen, perusopetuksen ja
toisen asteen opettajia ja rehtoreita
sekä koulutuksen parissa toimivia
kuntien virkamiehiä.
- Kyselyyn saatiin osallistumisia 1483,
joista opetushenkilöstöltä 1185 ja
virkamiehiltä 298

Lukiolaiset tunnustavat Ylelle: Opiskelijat ovat huijanneet tehtävissä etäopetuksen aikana, mutta se saikin lukiot muuttamaan opetusta

"Ylen kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan reilut 760 opiskelijaa. Sadat nuoret kertoivat harrastaneensa vilppiä kerran tai kaksi etäopiskelun aikana."

https://yle.fi/uutiset/3-11345225

HS 14.5.2020
Näin etäkoulu sujui: Kymmenettuhannet suomalaislapset vastasivat kyselyyn, grafiikat näyttävät ilot ja murheet
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000...

Kyselyn tulokset Turun yliopiston sivuilla:
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/m...
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIj...

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, 22.4.2020
Opiskelija- ja henkilöstökyselyt etäopetuksesta ja -ohjauksesta sekä työelämässä oppimisesta ja palveluiden toteutuksesta
https://www.riveria.fi/ajankohtaista/...

OAJ:n koronan etäopetuksen kysely: Yksittäisillä oppijoilla vaikeuksia, opetus sujuu etänä pääosin hyvin

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uuti...

Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi https://www.hs.fi/paivanlehti/1811201...

THL, kouluterveyskysely 2017, seksuaalinen häirintä, myös netissä: https://www.julkari.fi/bitstream/hand...

EU:n tilastoja teknologian käytöstä opetuksessa Suomessa:
https://digital-agenda-data.eu/charts...{%22indicator-group%22:%22ict-edu%22,%22ref-area%22:%22FI%22,%22time-period%22:%222012%22}

DNA tutki: Vanhemmat suhtautuvat myönteisesti koulutyön digitalisoitumiseen https://www.sttinfo.fi/data/attachmen...

MTV:n opettajakysely TVT:n häiriöistä https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/ar...