This is a free Purot.net wiki
  • View:

Some ja TVT opetuksessa -tilastoja ja uutisia

Kerään tänne ajankohtaisia uutisia, tilastoja ja tutkimuksia sosiaalisen median ja laajemminkin TVT:n opetuskäytöstä.

Päivitys on jäänyt vähän vähemmälle. Yritetään petrata.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen Karvi kohdisti keväällä 2020 kyselyn koulutuksen parissa työskenteleville koksien poikkeusolojen järjestelyjä kouluissa.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007...

2019: Sanomalehtien Liitto
Mediakasvatuksen asema perusopetuksessa
https://mediakasvatus.fi/uutinen/2019...
https://www.uutismediat.fi/wp-content...

Ensimmäiset tulokset selvillä: Näin etäkoulu vaikutti suomalaisiin koululaisiin
https://www.hs.fi/kaupunki/art-200000...

AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN
DIGITALISAATION
NYKYTILANNE
KOULUTUSPALVELUISSA
AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraport
Pekka Lampelto
https://www.amke.fi/media/amke_digita...

OPH:n Oppimateriaalikyselyn tuloksia 2019
https://www.oph.fi/sites/default/file...

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-jul...

Opetushallitus toteutti loppuvuonna
2019 ensimmäisen valtakunnallisen
oppimateriaalikyselyn.
- Vastaamaan kutsuttiin
esiopetuksen, perusopetuksen ja
toisen asteen opettajia ja rehtoreita
sekä koulutuksen parissa toimivia
kuntien virkamiehiä.
- Kyselyyn saatiin osallistumisia 1483,
joista opetushenkilöstöltä 1185 ja
virkamiehiltä 298

Lukiolaiset tunnustavat Ylelle: Opiskelijat ovat huijanneet tehtävissä etäopetuksen aikana, mutta se saikin lukiot muuttamaan opetusta

"Ylen kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan reilut 760 opiskelijaa. Sadat nuoret kertoivat harrastaneensa vilppiä kerran tai kaksi etäopiskelun aikana."

https://yle.fi/uutiset/3-11345225

HS 14.5.2020
Näin etäkoulu sujui: Kymmenettuhannet suomalaislapset vastasivat kyselyyn, grafiikat näyttävät ilot ja murheet
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000...

Kyselyn tulokset Turun yliopiston sivuilla:
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/m...
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIj...

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, 22.4.2020
Opiskelija- ja henkilöstökyselyt etäopetuksesta ja -ohjauksesta sekä työelämässä oppimisesta ja palveluiden toteutuksesta
https://www.riveria.fi/ajankohtaista/...

OAJ:n koronan etäopetuksen kysely: Yksittäisillä oppijoilla vaikeuksia, opetus sujuu etänä pääosin hyvin

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uuti...

Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi https://www.hs.fi/paivanlehti/1811201...

THL, kouluterveyskysely 2017, seksuaalinen häirintä, myös netissä: https://www.julkari.fi/bitstream/hand...

EU:n tilastoja teknologian käytöstä opetuksessa Suomessa:
https://digital-agenda-data.eu/charts...{%22indicator-group%22:%22ict-edu%22,%22ref-area%22:%22FI%22,%22time-period%22:%222012%22}

DNA tutki: Vanhemmat suhtautuvat myönteisesti koulutyön digitalisoitumiseen https://www.sttinfo.fi/data/attachmen...

MTV:n opettajakysely TVT:n häiriöistä https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/ar...

OAJ:n askelmerkit digiloikkaan http://www.oaj.fi/cs/oaj/OAJn askelme...

Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubi...

PDF: http://tietokayttoon.fi/documents/106...

Kiusaaminen somessa, OAJ:n ja Lännen median kysely 2017: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/...

Luokkahuoneet alkavat seurata oppilaita
http://www.mpc.fi/uutisia/luokkahuone...
anonymous   (18.12.2013 21:14)
 

Selvitys: Vain joka neljäs lukiolainen luottaa opettajien tietoteknisiin taitoihin
http://yle.fi/uutiset/selvitys_vain_j...

SOMY-hanke/Kari A. Hintikka: Lisää käpylehmiä kouluihin

http://suomenkuvalehti.fi/kohinaa/lis...

Jutussa viitattu: Lisää käpylehmiä kouluihin
https://docs.google.com/file/d/0B-rA6...