This is a free Purot.net wiki

Channel


Show:
12.06.2018 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Why the world reads Wikipedia: What we learned about reader motivation from a recent research study https://blog.wikimedia.org/2018/03/15...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Futusome, Harri Jalonen:

"Profiloinnin pohjalta muodostimme viisi twiittaajan arkkityyppiä: asianajaja (29 % twiittaajista), informaatikko (26 %), riidanhaastaja (22 %), sillanrakentaja (14 %) ja ilveilijä (9 %). Arkkityyppien profiilit on tiivistetty oheiseen taulukkoon."

Kiinnostava nelikenttä: erottaminen-yhdistäminen, kognitiivinen-affektiivinen

https://www.futusome.com/2018/asianaj...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Kuntaliiton viestintä ja somekysely 2018:
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet...

PDF: https://www.kuntaliitto.fi/sites/defa...

06.06.2018 Wednesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

DNA: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2018
DIGIBAROMETRI

Tulokset: https://www.sttinfo.fi/data/attachmen...

Tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/dnan-d...

https://www.dna.fi/blogi/-/blogs/kyse...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Three-quarters Facebook users as active or more since privacy scandal: Reuters/Ipsos poll
https://www.reuters.com/article/us-fa...

Tulokset: http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/...

Uutinen suomeksi:
Yllättyneitä olivat? Facebook-skandaali jäi myrskyksi vesilasissa ja vain harva on muuttanut tapojaan https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/yl...

04.05.2018 Friday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Miljardit twiitit todistavat: somekuplat ja kaikukammiot ovat todellisia
http://www.aalto.fi/fi/current/news/2...

"Yli 2,7 miljardia vuosina 2009–2016 kirjoitettua twiittiä analysoinut tutkimus vahvistaa, että Twitter-käyttäjät altistuvat eniten omien poliittisten mielipiteidensä mukaisille näkemyksille. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä ”kaikukammioiden” viestien sisältöjä että verkostoja, joista kammiot muodostuvat. Twitterissä tuotettu ja kulutettu poliittinen sisältö havaittiin erittäin yhdenmukaisesti värittyneeksi. Toisin sanoen, kaikukammiot ja poliittisten kantojen ympärille muodostuvat kuplat ovat Twitterissä hyvin todellisia.

Tutkimuksessa on tunnistettu kolmenlaisia Twitterin käyttäjärooleja. Puolueelliset käyttäjät sekä kuluttavat että tuottavat näkökannoiltaan yksipuolista sisältöä ja nauttivat suurta suosiota. He ovat sekä keskeisiä omassa verkostossaan että twiittaavat verkostoa kiinnostavaa sisältöä.

Portinvartijoilla on tärkeä merkitys kaikukammioiden muodostumisessa, koska he kuluttavat erilaisia sisältöjä, mutta tuottavat vain yhtä poliittista näkökantaa puoltavaa sisältöä.

Puolueettomat käyttäjät taas tuottavat sisältöä molemmin puolin poliittisia kuiluja ja pyrkivät yhdistämään erimielisiä kaikukammioita. Puolueettomien käyttäjien oma verkosto ei kuitenkaan arvosta heitä yhtä paljon kuin vain yhtä kantaa rummuttavien verkostot omia käyttäjiään.

Tutkijat pyrkivät poistamaan analysoimistaan datajoukoista botit eli tilit, joiden takana ei ole ihmistä. Se onnistui varmistamalla, että tutkitut tilit ovat vähintään vuoden vanhoja tietojen keräämishetkellä ja esimerkiksi jättämällä huomiotta tilit, joilla on epäilyttävän paljon seuraajia."

Artikkeli: https://arxiv.org/abs/1801.01665
PDF: https://arxiv.org/pdf/1801.01665.pdf

Uutisia tutkimuksesta:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/algori...
https://t-lehti.fi/2017/02/26/clinton...
https://www.suomenuutiset.fi/tutkimus...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Kaikkien SoMe, Matti Pohjosen analyysi Facebook-keskusteluista: vihamielisten kommenttien osuus lisääntyy illalla/puolilta öin: https://www.facebook.com/kaikkiensome...

24.04.2018 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Tilastoja Facebook-mainosten hinnoista:
https://blog.adstage.io/2018/02/13/fa...

via: Viestintäliiga https://viestintaliiga.fi/mita-facebo...

Discuss & brainstorm