This is a free Purot.net wiki

Channel


Show:
20.03.2018 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia

MTV:n opettajakysely TVT:n häiriöistä https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/ar...

hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia

OAJ:n askelmerkit digiloikkaan http://www.oaj.fi/cs/oaj/OAJn askelme...

hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia

Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubi...

PDF: http://tietokayttoon.fi/documents/106...

hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia

Kiusaaminen somessa, OAJ:n ja Lännen median kysely 2017: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/...

27.02.2018 Tuesday
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr

Tämän mallin on laatinut Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 (muokattu 27.2.2018) ja se on julkaistu osoitteessa http://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/. Voit käyttää dokumenttia omalla vastuullasi. Muokkaa merkityt kohdat tarpeesi mukaisiksi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (malli)

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys, Osoite, 01234 Postitoimipaikka

Muut yhteystiedot

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi Sukunimi, sähköposti, puhelinnumero

Jos organisaatiossasi on tietosuojavastaava, hänen tietonsa tulevat tähän. Muutoin kuka tahansa yhteyshenkilö.

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (mikä)
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

22.02.2018 Thursday
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
21.02.2018 Wednesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Presidentinvaalit 2018 somessa: tasapaksua, potentiaali jäi käyttämättä
https://harto.wordpress.com/2018/02/0...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Facebookin muutoksella nopeat seuraukset – palvelun päivittäinen käyttöaika laski selvästi
https://www.marmai.fi/uutiset/faceboo...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Retwiittien elinaika, Pyry-Samuli Lahti / Pinnalla.fi
- 20% of retweets are sent within 18min of the original
- half within 3h 20 min
- and 90% within 1.5 days since the original
https://twitter.com/pyrylahti/status/...

Vähintään kerran joka kuussa twiitanneita löytyy 31,5 tuhatta. 11 kuukautta aktiivisena olleita 42,4 tuhatta. Luvut sisältävät potentiaalisia ei-suomalaisia käyttäjiä, jotka ovat retwiitanneet suomalaista twiittiä.
https://twitter.com/pyrylahti/status/...

20.02.2018 Tuesday
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
hponka edited the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia
hponka
hponka edited the page sosiaalinen-median-opetuksessa-tilastoja-ja-uutisia

Kerään tänne ajankohtaisia uutisia, tilastoja ja tutkimuksia sosiaalisen median ja laajemminkin TVT:n opetuskäytöstä.

Päivitys on jäänyt vähän vähemmälle. Yritetään petrata.

hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
hponka created the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
hponka edited the page oulu-2432017
hponka
hponka edited the page esimerkkeja_verkkoyhteistyosta
hponka
hponka edited the page facebook_kritiikkia
hponka
hponka edited the page peruskoulun-ja-opetuksen-uudistaminen
hponka
hponka edited the page kuusamo_2382013
hponka
hponka edited the page some_opinto-ohjauksessa
hponka
hponka edited the page helsinki_keskustelu
hponka
hponka edited the page verkko-opetus
hponka
hponka edited the page some-ohjeistukset
hponka
hponka edited the page mobiilimarkkinointi
hponka
hponka edited the page facebook
hponka
hponka edited the page instagram
hponka
hponka edited the page sosiaalinen_media_oppilaitoksen_sisaisessa_kehittamisessa
hponka
hponka edited the page kuopio_aivoriihi
hponka
hponka edited the page kuopio_learning_cafe
hponka
18.01.2018 Thursday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

News in Social Media
Incidental consumption and the role of opinion leaders http://tandfonline.com/doi/abs/10.108...

Samalla pari ajankohtaista juttua mediasta ja valeuutisista:

Julkisuus juovuttaa ja jakaa toimittajia, Karina Jutila http://www.kaleva.fi/mielipide/vieras...

"Valeuutiset" ja huonot uutiset, Esa Väliverronen https://faktabaari.fi/valeuutiset/

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Tilastokeskus: Poliittisen päätöksenteon seuraaminen internetissä https://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Sivujen määrä romahti, kavereiden räjähti, kun vertasin sataa ensimmäistä postausta Facebook-fiidissäni 2017 & 2018 https://numeroidentakaa.wordpress.com...

12.01.2018 Friday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Uutiset halutaan tietää yhä nopeammin – mieluiten vain itseä kiinnostavista aiheista

"Neljässä vuodessa somessa uutisia lähes päivittäin seuraavien määrä on lisääntynyt kymmenisen prosenttia. Heitä on aikuisista nyt 42 prosenttia. Kasvua on kaikissa ikäryhmissä."

Ladattavana raakadata tuloksista

https://yle.fi/uutiset/3-10011894

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Facebook is worried about users sharing less – but it only has itself to blame https://www.theguardian.com/technolog...

10.01.2018 Wednesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Somemarkkinoinnin trendit 2018, Kurio http://kurio.fi/fi/tutkimus-somemarkk...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Vähintään kerran joka kuussa twiitanneita löytyy 31,5 tuhatta. 11 kuukautta aktiivisena olleita 42,4 tuhatta. Luvut sisältävät potentiaalisia ei-suomalaisia käyttäjiä, jotka ovat retwiitanneet suomalaista twiittiä. https://twitter.com/pyrylahti/status/...

09.01.2018 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Viestintäliiga, nuorten sometutkimus 2017, http://viestintaliiga.fi/wp-content/u...

Uutinen http://www.iltalehti.fi/kotimaa/20180...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Instagram-tutkimus 2018 https://www.slideshare.net/jjanhone/i...
Johanna Janhonen

08.01.2018 Monday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Suomi-Twitter vuonna 2017
TOP 200 twiittaajat
Pyppe.fi, Pyry-Samuli Lahti,
http://www.pyppe.fi/blogi/2018/01/suo...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Tutkimus: Joka neljäs luki valeuutisia Yhdysvaltojen presidentinvaalien aikaan, mutta pieni vähemmistö luki niistä suurimman osan – faktantarkistuksesta ei ole hyötyä https://www.hs.fi/nyt/art-20000055103...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Tutkimus: ”Grandioosit” narsistit seuraavat toisiaan ja tykkäävät toisten narsistien kuvista Instagramissa https://www.hs.fi/tiede/art-200000551...

30.12.2017 Saturday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Underhood, suomalaiset somehuiput 2017 Facebookissa https://suomi.underhood.co/2017/12/so...

Maailmalta vuoden 2017 suosituimmat twiitit:
https://www.talkwalker.com/blog/top-t...

https://www.marmai.fi/uutiset/trumpin...

Discuss & brainstorm