This is a free Purot.net wiki

Channel


Show:
12.04.2021 Monday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Similarweb top-verkkosivut Suomessa, https://www.similarweb.com/top-websit...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
10.04.2021 Saturday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Social Media Use in 2021
A majority of Americans say they use YouTube and Facebook, while use of Instagram, Snapchat and TikTok is especially common among adults under 30.
https://www.pewresearch.org/internet/...

09.04.2021 Friday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Twitch-kanavien tilastot
https://sullygnome.com/

29.03.2021 Monday
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr
hponka
hponka edited the page rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr

Tämän mallin on laatinut Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 (muokattu 29.3.2021) ja se on julkaistu osoitteessa http://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/. Voit käyttää dokumenttia omalla vastuullasi. Muokkaa merkityt kohdat tarpeesi mukaisiksi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (malli)

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys, Osoite, 01234 Postitoimipaikka

Muut yhteystiedot

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi Sukunimi, sähköposti, puhelinnumero

Jos organisaatiossasi on tietosuojavastaava, kirjaa tähän vähintään hänen yhteystietonsa. Muutoin kuka tahansa yhteyshenkilö.

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (mikä)
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (myös henkilötietojen käsittelijät/alihankkijat), niihin liittyvät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä siirtoperusteet, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

28.02.2021 Sunday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin

https://yle.fi/uutiset/3-11761178

27.02.2021 Saturday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Reddit käyttäjämäärä: 52 miljoonaa päivässä, tammikuussa 2020

Reddit Claims 52 Million Daily Users, Revealing a Key Figure for Social-Media Platforms

Tiedotteet: https://www.redditinc.com/press

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

AudienceProject:
Attitude towards advertising and use of ad blocking, 2020
https://www.audienceproject.com/resou...

PDF: https://www.audienceproject.com/wp-co...

26.01.2021 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Allianssi: Nuorisotyö somessa korona-aikana: Discord, Whatsapp, Zoom/Teams/Skype/Google meet, Instagram
https://www.alli.fi/uutiset/nuorisoty...

https://www.alli.fi/uutiset/koronavir...

25.01.2021 Monday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Brandsome.fi tilastokatsaus suosituimmista toimijoista somessa Suomessa kanavittain:
https://drive.google.com/file/d/1vANQ...

hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Meltwater: State of Social Media – miten sosiaalisen median markkinointi kehittyy vuonna 2021?
https://www.meltwater.com/fi/blog/mit...

19.01.2021 Tuesday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

Social Media Manipulation Report 2020
Tietoa boteista ja valesisällöistä sekä niiden torjumisesta eri somepalveluissa
https://www.stratcomcoe.org/social-me...

17.01.2021 Sunday
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja
hponka
hponka wrote the message on the page sosiaalisen_median_tilastoja

KAKS: Ylen ja STT:n uutisointiin luotetaan eniten
https://kaks.fi/uutiset/ylen-ja-sttn-...

Kymmenesosa (10 %) luottaa suoranaisesti sosiaalisen median ”uutisiin”. Enemmistö (61 %) pitää niitä epäluotettavina ja joka neljäs (25 %) suhtautuu neutraalisti (ei luotettavia eikä epäluotettavia). Epäluottamus sosiaalisen medianuutisointia kohtaan on vähentynyt reilun vuoden aikana seitsemän prosenttiyksikköä. 18–30-vuotiaista joka viides (21 %) luottaa sosiaalisen median uutisointiin.

Raportti PDF: https://kaks.fi/wp-content/uploads/20...

Discuss & brainstorm