This is a free Purot.net wiki
  • View:

kayttaja1

Sosiaalisen median käyttöönotto

Miten tehdään ja miten sen käyttöä johdetaan?

Ensin pitäisi tutkia tarpeet, minkälaista sos. mediaa tarvitaan. Pitää osata valita oikea työkalu, jota tosiasiassa tarvitaan. Jos tarvetta ei ole, ei käytetä sitä väkisin.

Henkilöiden koulutus sos. median käyttöön

Ensin tehdään strategia, sen jälkeen ohjeistus

Tehdään päätös käyttää uutta mediaa, jätetään entinen käyttämättä. ESim. jonkin artikkelin päivittäminen, käytetään vain valittua mediaa sen päivittämiseen.

Tarvitaan paljon työaikaa, resursoidaan jollekin. Pitää kuulua jonkun työtehtäviin. Ne, jotka käyttävät muutenkin heille käyttö on luontevampaa. Pitäisi innostaa muutkin somen käyttöön.

Yleisten asioiden tiedottaminen somen kautta pakottaa kaikki käyttämään sitä ja tutustumaan.

Tarvitaan asennemuutosta ja kulttuurin muutosta, että opitaan käyttämään päivittäin.

Tarvitaan hyvät ja selkeät ohjeet rohkaisemaan niitä, jotka eivät ole paljon käyttäneet.

Käyttöönotto sisäisesti ja ulospäin.

Kolme tärkeintä johtopäätöstä:

1. Tarpeiden kartoitus

2. Ohjeistuksen tekeminen

3. Resurssointi ja sitouttaminen

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.