This is a free Purot.net wiki
  • View:

Nivala tehtävä 2

Pö 3 Ihmisen rooli tietoyhteiskunnan jäsenenä

Mikä kapasiteetti kiinnitetään tietoyhteiskuntaan - onko ihmisen elämä tulevaisuudessa nenä kiinni ruudussa. 

Eräällä luennolla Sitrassa pari vuotta sitten luennoitsija kertoi kokemuksensa: yhtenä iltana hän oli miehensä kanssa kotona, molemmat istuivat samalla sohvalla läppäreidensä kanssa ja keskustelivat netissä. Luennoitsija kertoi havahtuneensa, kun verkkokeskusteluun osallistunut sukulainen huomautti, että ettekö te voisi sulkea koneita siellä sohvalla ja katsoa välillä toisianne silmiin.

Mikä on ihmisen ja koneiden rooli tulevaisuudessa? Hoitavatko robotit jatkossa myös kommunikoinnin virtuaalisessa maailmassa ihmisen puolesta? Mitä mahdollisuuksia tästä avautuu?

Kuinka valtavasti me ollaan sähköstä riippuvaisia? Sitä kautta elämä on todella haavoittuvaista.

Ryhmä 2

Pienten lasten isänä suhteiden ylläpitäminen sosiaalisen median kautta antaa hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi kavereiden tapaamiseen. Esimerkkitapaus edellä on ok, mikäli aviopari ei ollut ainaoa keskustelija ympäristössä.

.

Kaukoidän maissa rakennetaan virtuaalimaailmoita pohojalaasella meiningillä. Pannaan kaikki liikenevä raha virtuaalimaailmaan - joka jo menee överiksi. Vaarana on ajautua reaalimaailman ulkopuolelle.

Kun ihminen kuolee, virtuaaliminä jää elämään. Mitä seurauksia tällä on?

Onko enää reaaliminää ja verkkominää erikseen? Poistaako sm tarpeen kyläillä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä?   Puutyöpiirin toinen funktio tekemisen lisäksi on kohtaaminen. Sosiaalinen media on iso olohuone tai entinen kyläkauppa - kohtaamispaikka.

Joka on sosiaalinen verkossa, on yleensä sosiaalinen myös muuten.

Verkkomaailma on hyvä renki mutta huono isäntä

Ryhmä 1

Joka on sosiaalinen verkossa on yleensä sisiaalinenb myös muuten, mutta ihminen, jolla on vaikeuksia sosiaalisessa elämässä, on voinut löytää verkostot ja avautua siellä, sosiaalisuus on kehittynyt. Kynnys kohtaamiseen on madaltunut.

- maailma on pienentynyt, myös heikommalla kielitaidolla voi kommunikoida ulkomailla

- yhteydenpito esim. perheenjäseniin ja vaikkapa työpalaverit eri paikkakuntien välillä 

- Onko nettisyrjäyytyminen edelleen relevantti keskusteluaihe? Syrjäytymistä voi tapahtua, esim. ampumatapaukset, mutta pääsaääntöisesti sm on lisännyt yhteisöllisyyttä

- palvelun tarjonnassa Suomessa on eriarvoisia alueita, erityiseti pohjoisin Suomi. 

Mitä tapahtuu, jos tietoyhteydet menevät poikki vaikkapa viikoksi? Vaarana liiallinen riippuvuus, esim. armeijakeskeytykset nettiriippuvuuden vuoksi.

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.